Hoses

1 1/4" Layflat Hose 10M

Code: SH125-10
£12.95 Ex VAT
Availability: In Stock

1" Heavy Duty Layflat Hose 100M

Code: SH1-100Y
£120.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

1" Layflat Hose 10M

Code: SH1-10
£9.95 Ex VAT
Availability: In Stock

1" Layflat Hose 50M

Code: SH1-50
£44.95 Ex VAT
Availability: Back Order Available

1" Multi-Purpose Hose 1M

Code: PWPH133-1
£4.20 Ex VAT
Availability: In Stock

1/2" Multi-Purpose Hose 1M

Code: PWPH131-1
£2.95 Ex VAT
Availability: In Stock

10 Metre 5/16" Hose C/W 3/8" Male - 3/8" Female Ends

Code: PWPH0510A
£35.00 Ex VAT
Availability: In Stock

10mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-004
£24.95 Ex VAT
Availability: In Stock

13mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-005-30
£29.95 Ex VAT
Availability: Back Order Available

19mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-006
£44.00 Ex VAT
Availability: In Stock

2" Heavy Duty Layflat Hose 100M

Code: SH2-100Y
£195.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

2" Layflat Hose 100M

Code: SH2-100
£125.00 Ex VAT
Availability: In Stock

2" Layflat Hose 10M

Code: SH2-10
£12.95 Ex VAT
Availability: In Stock

2" Layflat Hose 25M

Code: SH2-25
£34.95 Ex VAT
Availability: Back Order Available

2" Layflat Hose 50M

Code: SH2-50
£59.95 Ex VAT
Availability: In Stock

25mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-007
£69.50 Ex VAT
Availability: In Stock

3" Heavy Duty Layflat Hose 100M

Code: SH3-100Y
£345.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

3" Layflat Hose 100M

Code: SH3-100
£209.25 Ex VAT
Availability: Back Order Available

3" Layflat Hose 50M

Code: SH3-50
£104.65 Ex VAT
Availability: Back Order Available

3/4" Multi-Purpose Hose 1M

Code: PWPH132-1
£3.25 Ex VAT
Availability: In Stock

3/8" Blue Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 12M

Code: PWPH0612B
£70.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

3/8" Blue Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 15M

Code: PWPH0615B
£88.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

3/8" Blue Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 20M

Code: PWPH0620B
£115.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

3/8" Blue Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 30M

Code: PWPH0630B
£168.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

3/8" Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 10M

Code: PWPH0610
£35.00 Ex VAT
Availability: In Stock

3/8" Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 12M

Code: PWPH0612
£40.00 Ex VAT
Availability: In Stock

3/8" Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 15M

Code: PWPH0615
£50.00 Ex VAT
Availability: In Stock

3/8" Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 20M

Code: PWPH0620
£65.00 Ex VAT
Availability: In Stock

3/8" Hose with 3/8" M - 3/8" F Ends 30M

Code: PWPH0630
£85.00 Ex VAT
Availability: In Stock

32mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-0071
£137.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

38mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-0072
£144.00 Ex VAT
Availability: Back Order Available

4" Layflat Hose 100M

Code: SH4-100
£245.00 Ex VAT
Availability: In Stock

5/16" Hose with 22mm Screw Ends 10M

Code: PWPH0510
£35.00 Ex VAT
Availability: In Stock

5/16" Hose with 22mm Screw Ends 15M

Code: PWPH0515
£49.00 Ex VAT
Availability: In Stock

6mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-002
£23.22 Ex VAT
Availability: In Stock

8mm Braided PVC Hose 30M

Code: PWPH-003
£16.95 Ex VAT
Availability: In Stock